Călăuza – Ghid de „turism montan”/ Drumeție pe munte

Oare furnizorii de formare profesională (diversele asociații) vor lua seama de NECESITĂȚILE atât a celor care dețin atestatul de calificare ghid de „turism local” , care își doresc specializarea  GHID DE „TURISM MONTAN” cu competențe clare întru „GHIDAJ ÎN DRUMEȚIE MONTANĂ”, cât și a marii mase de oameni doritori să cunoască muntele doar prin DRUMEȚIE PE MUNTE, (cu ajutorul) apelând la GHIDAJ AUTORIZAT?!

-vorbim despre o ierarhizare clară a specializărilor ghizilor de turism, căci în definitiv vorbim despre TURISM, despre SERVICII TURISTICE și despre abordarea TRASEELOR TURISTICE (ci nicidecum despre SPORT, INSTRUCTORI SPORTIVI etc.)-

PE SCURT

 1. Noi, ca drumeți, când ne vom deplasa pe munte vom face turism de munte, dragii mei, fie că suntem sau nu montaniarzi (munteni).

[turism de munte, ci nu turism montan]

 1. „Alpinismul începe acolo unde se termină poteca de munte.”Alpinismul și-a câștigat binemeritata postură de activitate sportivă îmbrățișând la rang de ramură sportivă membrii Federației Române de Alpinism și Escaladă și nu numai, cu valențe deosebite chiar în probele olimpice.

[alpinismul este un sport, căci aceasta a fost dorința, și pe bună dreptate întru toate meritele, a adepților săi de-a lungul timpului]

 1. Vorbim despre turism la nivel național și despre turism la nivel local. Vorbim despre turism de munte și turism sportiv.Astfel vorbim despre ghizi de turism local și ghizi de turism național. Vorbim despre ghizi de turism de munte (montan) și ghizi de turism sportiv.

[ghizi de turism local, ghizi de turism național, ghizi de turism montan, ci nu: ghizi locali, ghizi naționali sau ghizi montani]

 1. În contextul legii Ministerului Muncii și Justiției Sociale, conform Hotărârii nr. 1352 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România împreună cu Ordinul nr. 1832/856 din 6 iulie 2011 și a Elementelor de metodologie a elaborării și modul de utilizare se definesc prin asociere următoarele:

Cod 511301 Ghid de turism

Cod 511302 Ghid de turism intern (local)

Cod 511303 Ghid național de turism (tour-operator)

Cod 511304 Ghid de turism montan, drumeție montană

Cod 511305 Ghid galerii de artă/ interpret

Cod 511306 Ghid habitat natural floră, faună

Cod 511307 Ghid turism ornitologic

Cod 511308 Ghid turism speologic

Cod 511309 Ghid turism ecvestru

Cod 511310 Ghid de turism sportiv (alpinism și cățărări pe stâncă, schi, bob, înot, canotaj, iahting, zbor cu aparate ultraușoare)

Cod 511311 Ghid montan

Cod 511312 Ghid obiectiv cultural

Cod 511319 Ghid turistic pentru peșteri amenajate

Cod 511320 Ghid canioning

[unde la COD 511304 este specificată clar „ocupațiunea” doar pentru drumeție montană, cod pentru care nu există furnizori de formare profesională în România, ci doar pentru COD 511311 – vezi registrele naționale ale furnizorilor de formare profesională și Ordinul nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților]

 1. În contextul legii Ministerului Turismului, conform Hotărârii nr. 305 din 8 martie 2001 (actualizată) privind atestarea și utilizarea ghizilor de turism, la articolul 3 este specificată clar categoria „ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice”, iar conform Normelor metodologice din 20 iunie 2001 privind condițiile și criteriile pentru selecționarea, școlarizarea, atestarea și utilizarea ghizilor de turism, precum și atribuțiile acestora, la articolul 2 sunt specificate clar aceste segmente, anume:
 • montan, drumetie montană;
 • arta;
 • supraveghetor;
 • animatie;
 • habitat natural: fauna, flora;
 • ornitologie;
 • sportiv, respectiv: alpinism şi catarare pe stanci, schi, bob, inot, canotaj, iahting, zbor cu aparate ultrausoare (deltaplanul, parapanta şi altele);
 • alte specializări în funcţie de cererea pieţei turistice.

 [atestatul de specializare din partea Ministerului Turismului poartă denumirea (fiind specificată) de ghid de turism montan (ci nu ghid montan) cu prestarea autorizată de servicii turistice doar în drumeție montană (ci nu par example: alpinism, schi, bob etc.). – se poate verifica la numărul 021. 303. 78.33 Ministerul Turismului]

DETALIAT:

A) TURISM DE MUNTE VS. TURISM MONTAN

Peste tot citim despre „turism montan” o denumire brutală, de altfel, pentru „turismul de munte”. Mergem pe premisele profesorului Florian Frazzei, care nu pot fi mai reale și exacte, iar noi vom face: cățărări, ascensiuni, sporturi „de munte”, ci nu „montane”. Împreună vom merge în plimbări, drumeții, excursii „pe (la) munte”, ci nu „montane”. Deci să nu confundăm termenul de „montaniard” (din franțuzescul montagnard), care înseamnă „muntean” (persoană care locuiește la munte sau este originară de la munte), cu un „turist de munte” sau „iubitor al muntelui”.

Noi, ca drumeți, atunci când ne vom deplasa pe munte vom face turism de munte, dragii mei, fie că suntem sau nu montaniarzi (munteni). Noi, ca turiști de munte, vom face drumeții pe munte și ne vom numi drumeți, ci nu alpiniști, căci „alpinismul începe acolo unde se termină poteca de munte”.

B) TURISMUL SPORTIV

-ORIENTATIV-

În mai toate stațiunile, acolo unde poate fi susținută sănătatea prin mișcare prin favorabilitatea mediului natural, pe lângă turismul de odihnă și recreere, de cură balneară (tratament), rural (agroturism) etc. un cuvânt important de spus îl poate avea turismul sportiv.

Să privim turismul sportiv ca mijloc al educației fizice?!

Să privim turismul sportiv prin prisma competiției?!

            Aș vrea totuși să privim turismul sportiv diferențiat, dar nu întru totul, de turismul de agrement, pe care l-aș încrucișa mai degrabă cu turismul cultural. Formele de turism se pot clasifica în diverse modalități, astfel voi puncta în favoarea primei afirmații motivația deplasărilor sau motivul de călătorie, deosebind astfel clar turismul de agrement de cel de odihnă și recreere, de cel religios, de cel de cură balneară și, în cele din urmă, de cel sportiv.

Așa cum sportul de performanță și cel de înaltă performanță își îmbrățișează adepții, așa și sportul pentru sănătate și sportul pentru toți se dedică nemărginit tuturor.

C) COR – CLASIFICAREA OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA

-NOȚIUNI INTRODUCTIVE-

COR este acronimul de la Clasificarea Ocupațiilor din România, iar codul COR este un simbol numeric specific unei anumite ocupații/meserie/funcție.

Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) reprezintă un nomenclator prin care se asigură identificarea, ierarhizarea şi codificarea ocupaţiilor din economia națională.

COR-ul trebuie să reflecte nevoile pieței în mod real și actual.

Este de menţionat faptul că alegerea corectă a codului COR pentru poziţia pe care se dorește a fi angajată o persoană este responsabilitatea angajatorului, însă şi angajatul are datoria de a verifica dacă aceasta este în concordanţă cu munca ce urmează a fi depusă. Toate firmele și persoanele fizice autorizate trebuie să-și încadreze salariații folosind codurile COR.

D) ÎN CONTEXTUL LEGII MINISTERULUI MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Conform:

 1. HOTĂRÂRE Nr. 1352 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1352-2010.pdf

 1. ORDIN Nr. 1832/856 din 6 iulie 2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere)

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/O1832-2011.pdf

 1. Elemente de metodologie a elaborării și mod de utilizare

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/metodologie.pdf

Pe website-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale la butonul DOMENIIMUNCĂ – Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) și Nomenclatorul Calificărilor

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/nomenclatorul-calificarilor

unde la GRUPA MAJORĂ 5 – Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați

(Lucratorii in domeniul serviciilor furnizeaza servicii personale si de protectie legate de calatorii, gospodarii, furnizarea de alimente, ingrijire personala sau protectie impotriva incendiilor si actelor de delincventa, prezinta si vand bunuri cu ridicata sau cu amanuntul in magazine sau unitati similare, precum si la tarabe si in piete.)

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/NCalificari/NomCalificari_Tabel3.pdf

găsim codul din nomenclator 5113 căruia i se atribuie calificarea GHID cu 17 ocupații.

„Ghizii insotesc persoane sau grupuri de persoane in vizite, tururi de vizitare si excursii sau plimbari in locuri de interes turistic, cum ar fi situri istorice, unitati industriale si parcuri tematice. Acestia descriu punctele de interes turistic si furnizeaza informatii esentiale cu privire la caracteristicile interesante.”

http://www.protectiamuncii-evaluarerisc.ro/COR/ocupatii-5113.html

Subgrupa majora 5 – Lucratori in domeniul serviciilor

Grupa minora 51 – Lucratori in domeniul serviciilor personale

Grupa baza 511 – Insotitori de zbor, conductori si ghizi

Grupa minora 5113

Iată calificările pentru care se pot organiza programe de formare finalizate, cu certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 5 „Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi” din Clasificarea ocupaţiilor din România (COR)

Tot pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială vom găsi registrele naționale ale furnizorilor de formare profesională și, bineînțeles ORDIN   Nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

http://bucuresti.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2019/01/Registrul-national-al-furnizorilor-de-formare-profesionala-a-adultilor-a-Municipiului-Bucuresti-2018.pdf

de unde reies clar furnizorii de formare profesională pentru codul COR 511311 Ghid montan, anume:

Județul Sibiu

Asociația Societatea Ghizilor și Liderilor Montani – Carpați 511311 /15.05.2019

Județul Brașov

Asociația Ghizilor Montani din România –  511311/ 19.02.2019

Municipiul București

Asociația Turistică pentru Natură „Oxigen” – 511311 / 07.09.2015

Asociația Turistică Ghizii României – 511311/ 31.01.2017

E) ÎN CONTEXTUL LEGII MINISTERULUI TURISMULUI

Pe website-ul Ministerului TURISMULUI la butonul AUTORIZARE TURISMDOCUMENTAȚIE AUTORIZARE – Atestat și ecuson Ghid de Turism găsim documentația legală necesară referitoare la emiterea atestatelor (atât de calificare, cât și de specializare).

http://turism.gov.ro/web/atestat-si-ecuson-ghid-de-turism/

anume:

 1. HOTĂRÂRE nr. 305 din 8 martie 2001 (*actualizata*) privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/27394

unde este specificat:

Articolul 3

Categoriile de ghizi utilizate în activitatea de turism din România sunt:

a) ghid local, care asigura asistenţa turistica pe un teritoriu limitat;

b) ghid naţional, care asigura asistenţa turistica pe teritoriul naţional şi în strainatate;

c) ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice.

Articolul 4

Condiţiile şi criteriile privind selectionarea, scolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului turismului, avizate de Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale şi de Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor.

Articolul 5

(1) Activitatea de ghid de turism poate fi exercitata fie ca activitate de baza, fie ca activitate complementara.

(2) Agentii economici cu activitate de turism pot utiliza ghizi de turism numai în baza unui contract individual de muncă sau a unei conventii civile de prestări de servicii, incheiata potrivit legii.

(3) Profesia de ghid de turism poate fi practicata şi pe cont propriu de persoane fizice autorizate potrivit legii, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale normelor metodologice menţionate la art. 4.

2. NORME METODOLOGICE din 20 iunie 2001 privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/29986

unde este specificat:

Articolul 2

Categoriile de ghizi utilizate în activitatea de turism din România sunt:

a) ghid local, care asigura asistenţa turistica pe un teritoriu limitat;

b) ghid naţional, care asigura asistenţa turistica pe teritoriul naţional şi în străinătate;

c) ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice:

 • montan, drumetie montană;
 • arta;
 • supraveghetor;
 • animatie;
 • habitat natural: fauna, flora;
 • ornitologie;
 • sportiv, respectiv: alpinism şi catarare pe stanci, schi, bob, inot, canotaj, iahting, zbor cu aparate ultrausoare (deltaplanul, parapanta şi altele);
 • alte specializări în funcţie de cererea pieţei turistice.
 1. Anexa 2 la normele metodologice

unde sunt specificate:

CONDIŢIILE pentru participarea la cursurile de specializare profesională pentru categoriile de ghid de turism naţional şi ghid de turism specializat

 1. Sa aibă calificarea profesională pentru profesia de ghid de turism;
 2. Sa aibă vârsta minima de 18 ani şi maxima de 62 de ani;
 3. Sa aibă cel puţin studii liceale cu bacalaureat;
 4. Sa nu fi suferit condamnări (fapt dovedit cu certificatul de cazier judiciar);
 5. Sa fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism [sanatos clinic, fără defecte fizice, de vorbire sau de auz, apt pentru efort fizic*)];
 6. Pentru categoria de ghid de turism specializat trebuie să aibă cunoştinţe temeinice, teoretice şi practice, specifice categoriei de ghid de turism specializat pentru care optează;
 7. Sa aibă ţinuta corespunzătoare şi înfăţişare fizica agreabila;
 8. Sa aibă cunoştinţe de cultura generală, dovedite prin test de verificare;
 9. Sa cunoască temeinic cel puţin o limbă străină de circulaţie internationala, dovedită prin test de verificare.

Atestarea îndeplinirii criteriilor de la pct. 1-6 se realizează prin prezentarea de copii de pe documente.

Acestea se păstrează la organizatorul cursului.

────────────

Notă *) Condiţie necesară pentru ghidul de turism specializat – ghid sportiv, ghid montan.

LA NUMĂRUL DE TELEFON 021.303.78.33 ÎN CADRUL MINISTERULUI TURISMULUI SE APROBĂ INFORMAȚIA ANUME CĂ ATESTATUL DE SPECIALIZARE DIN PARTEA MINISTERULUI TURISMULUI POARTĂ DENUMIREA (FIIND SPECIFICATĂ) DE GHID DE TURISM MONTAN (CI NU GHID MONTAN) CU PRESTAREA AUTORIZATĂ DE SERVICII TURISTICE DOAR ÎN DRUMEȚIE MONTANĂ (CI NU ALPINISM ETC.).

CONCLUZII

 1. Nu există furnizori de formare profesională pentru codul COR 511304 GHID DE TURISM MONTAN, DRUMEȚIE MONTANĂ

(deci unde este specificată clar „ocupațiunea” doar de DRUMEȚIE MONTANĂ, „ocupațiune” pe care mulți dintre cei care dețin atestat de calificare AGENT DE TURISM – GHID și-ar dori-o ca și SPECIALIZARE, din cuviință atribuindu-și calificările și COMPETENȚELE doar întru DRUMEȚIE, ci nicidecum către ex. ALPINISM, SCHI, BOB etc.)

 1. Cursurile de specializare pentru codul COR 511311 GHID MONTAN oferite de către furnizorii de formare profesională conferă din partea MINISTERULUI TURISMULUI un ATESTAT cu denumirea de GHID DE TURISM MONTAN cu prestarea autorizată de servicii turistice doar în DRUMEȚIE MONTANĂ ! ! !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *